127 ติดต่อเรา


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ตั้งอยู่เลขที่ 63 ม.5  ตำบลหนองแม่นา
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270

สำนักปลัด    056-924236 ต่อ 101
กองช่าง 056-924236 ต่อ
หัวหน้าสำนักปลัด 056-924236 ต่อ 103
งานป้องกัน 056-924236 ต่อ 104
ส่วนการคลัง 056-924236 ต่อ 105
นายก อบต. 056-924236 ต่อ 201
ปลัด อบต. 056-924236 ต่อ 202
คณะผู้บริหาร 056-924236 ต่อ 203

Fax 056-924235
E-Mail : nongmanaุ63@hotmail.com

แผนที่ อบต.หนองแม่นา

Facebook Profile : https://www.facebook.com/nongmaena
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/SAOnongmaena

ติดต่อทางแบบฟอร์ม

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ