5.ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

เลขที่ 63 หมู่ที่ 5  ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270

นายก อบต.         056-924236 ต่อ 201
คณะผู้บริหาร        056-924236 ต่อ 203

ปลัด อบต.           056-924236 ต่อ 202

สำนักปลัด           056-924236 ต่อ 101
หัวหน้าสำนักปลัด   056-924236 ต่อ 103
งานป้องกัน          056-924236 ต่อ 104
ส่วนการคลัง         056-924236 ต่อ 105

กองช่าง              –

โทรศัพท์             056-924236
โทรสาร               056-924235
E-Mail : nongmana63@hotmail.com

เว็บไซต์ www.nongmaena.go.th

ติดต่อสอบถาม

แผนที่ อบต.หนองแม่นา