วันที่ 23 ธ.ค. 64 เวลา 08.30-14.00 น. ณ รพ.สต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ ร่วมกับ นายมานพ เงินโฉม สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ นายศุภสิทธิ์ สุขี ผู้อำนวยการรพ.เขาค้อ คณะเจ้าหน้าที่จากรพ.เขาค้อ รพ.สต.ในเขตอำเภอเขาค้อ คณะเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแม่นา ผู้นำชุมชน อสม.และจิตอาสา
จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนตามโครงการ “ให้บริการฉีดวัคซีนตามวลราษฎร”