ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด ประจำเดือนมกราคม 2565

ตามศูนย์ฉีดวัคซีนของอำเภอเขาค้อ