20 C
100.955, 16.5869
วันอังคาร, พฤศจิกายน 24, 2020

กิจกรรม อบต.

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา นางสาวรุ่งพิทยา คณะช่าง สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ เป็นประธานพิธีเปิดโค...

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีชีวิตสดใส อายุยืนยาว 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่นา นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานในพิธีเปิด ...

ท่องเที่ยว

โครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ดำเนินโครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา ประจำปี 2562 ณ บ้าน...

ประเพณีแข่งขันเรือภูเขาบ้านมาตุลี ประจำปี 2561

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น.นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้...

การพัฒนา

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา นางสาวรุ่...

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีชีวิตสดใส อายุยืนยาว 25...

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่นา นางปราณี อินทร์โฉม ...

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา นางปราณี อิน...

โครงการควบคมโรคหนอนพยาธิฯ ประจำปี 2563

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานพิธีเปิ...

โครงการดีมอบบ้านผู้ยากไร้ “คิดดี ทำดี เพื่อสังคมวันละ 3 บาท

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานเปิดพิธีมอบ...
495แฟนคลับชอบ
7ผู้ติดตามติดตาม

โฮมสเตย์บ้านหนองแม่นา (ติดต่อสอบถามได้)

ข้ามไปยังทูลบาร์