วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า ณ สถานีควบคุมไฟป่าเขาค้อ ตำบลสะเดาะพงษ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการแบ่งชุดปฏิบัติการลาดตระเวน แยกเป็นรายตำบล เพื่อออกสำรวจพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟ พร้อมทั้งร่วมกันทำแนวกันไฟ ในบริเวณที่ล่อแหลมและเสี่ยงต่อการเกิดไฟ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ลุกลามต่อไป