วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564 โดยมีนางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลสภาพทั่วไปในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา
ณ ไร่สนามสวนผลไม้ (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแม่นา
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์