20 C
100.955, 16.5869
วันจันทร์, พฤษภาคม 17, 2021
กิจกรรม อบต.

กิจกรรม อบต.

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วร...

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา นางสาวรุ่งพิทยา คณะช่าง สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ เป็นประธานพิธีเปิดโค...

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีชีวิตสดใส อายุยืนยาว 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่นา นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานในพิธีเปิด ...

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา นางปราณี อินทร์โฉม นายกอบต.หนองแม่นา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงกา...

โครงการควบคมโรคหนอนพยาธิฯ ประจำปี 2563

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก...

โครงการดีมอบบ้านผู้ยากไร้ “คิดดี ทำดี เพื่อสังคมวันละ 3 บาท

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานเปิดพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ ธกส.จัดโครงการดีมอบบ้านผู้ยากไร...

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 24-26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมีจิตอาสา และกลุ่มสตรี ได้จัดท...

Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563

ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาด โต๊ะทำงาน ทำความสะอาดภายในสำนัก...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้...

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 25...

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นปร...
ข้ามไปยังทูลบาร์