20 C
100.955, 16.5869
วันจันทร์, พฤษภาคม 17, 2021
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

โครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ดำเนินโครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา ประจำปี 2562 ณ บ้านมุกโต ม.3 ต.หนองแม่นาฯ

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน

โครงการส่งเสริมการอ่าน งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มุมอ่านหนังสือ

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคเอดส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคเอดส์ การป้องกันการติดเชื้อ HIV วิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ที่ดีที่สุด คือการลดพฤติกรรมเสี...

ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลหนองแม่นา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่(เฉพาะผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีโ...

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบทะเบียนประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือน ที่ดิน ป้าย

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย (ภาษีบำรุงท้องที่ เฉพาะผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภา...
ข้ามไปยังทูลบาร์