20 C
100.955, 16.5869
วันจันทร์, พฤษภาคม 17, 2021
คลิป/วีดีโอ อบต.

คลิป/วีดีโอ อบต.

ชุมชนหนองแม่นา “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”

ชุมชนหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ชุมชนที่เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างดี ด้วยการร่วมมือกันของภาคประชาชนในพื้นที่จนได...

ล่องเรือชมแมงกระพรุนน้ำจืด ที่ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ

กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าตำบลหนองแม่นา เชิญสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมเรียนรู้ธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการนั่งเรือพายล่องลำน้ำเข็ก เริ่มต้นการ...
ข้ามไปยังทูลบาร์