ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 5 ตำบลหนองแม่นา
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพย์ 0 5692 4236
E-Mail : nongmana63@hotmail.com

หากท่านขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค ที่จะแจ้งให้ อบต.หนองแม่นาฯ ได้รับทราบ หรือมีความต้องการเรื่องใด ๆ ขอความกรุณาส่งข้อมูลเป็นข้อความ เอกสาร ภาพหรือคลิปวีดีโอ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ส่งมาให้เราได้ผ่านทาง E-Mail : nongmana63@hotmail.com หรือ พิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค ท้ายนี้ คลิก “ส่ง” มาให้เราได้ค่ะ

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค

https://forms.gle/BU8PYR2ivVpTSJmWA